Helppotyö  - eri kohteissa tehtävän työn ohjaukseen ja raportointiin. 

 

Toiminnan ohjaaminen, raportointi ja laskuttaminen on työaikaa joka kannattaa minimoida. Helpotyö on sekä toiminnanohjaus - että työn dokumentointijärjestelmä, joka suunniteltu helpottamaan sekä työntekijän että yrittäjän prosesseja ns "liikkuvan työn" aloilla joissa työtä tehdään useissa kohteissa.

Työtä ohjataan web pohjaisen hallitaliittymän kautta, jossa hallitaan työn aikatauluja, tehtäviä, materiaaleja ja resursointeja. Järjestelmä koostuu toiminnanohjausmodulista, jonka lisäksi voit valita tarvitsemasi lisäosat.

Työntekijälle applikaatio korvaa paperisen tai kalenterissa olevan työlistan sekä erillisen paperisen tai sähköisen raportoinnin. Kaikki hoituu kun tekijä muistaa painaa nappia työtä aloitettaessa ja lopetettaessa - ja jos ei muista, niin sovellus antaa raportoida unohdukset jälkikäteen.

Kun työ on tehty se saadaan nopeasti palkanmaksua tai laskutusta varten dokumentoitua, joten toiminta tehostuu kaikilla osa alueilla. Mitään ei jää dokumentoimatta - toisin sanoen laskuttamatta.

Helppotyö on toteutettu läheisessä yhteistyössä siivous, rakennus-, urakointi- ja maanmittausyritysten kanssa heidän tarpeensa huomioiden, mutta samalla se soveltuu myös muille liikkuvan työn aloille tai lähes minkä tahansa työn kirjaamiseen.

Katso lisää tuotesivuiltamme helppotyö.fi

tai esimerkit soveltamisesta esim Siivous ja kotipalvelualoille tai Rakennus ja urakointialoille.

 

Helppotyö on ELY-keskuksen 2018-2019 rahoittaman MobiLiTy WorkCloud - pilottihankkeen jatkokehityksen tulosta, jossa pilotin kokemuksia hyödyntäen Helppotyöstä kehitettiin avoin  toiminnanohjaus -palvelu, joka on helposti otettavissa käyttöön pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja skaalautuu yritystoiminnan kasvun ja tarpeiden mukana.